CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC THANH TOÁN TỰ ĐỘNG

Từ 01/04/2024 Long Vân Limousine áp dụng hình thức thanh toán tự động nhằm nâng cao bảo mật, đề phòng các trường hợp giả mạo, lừa đảo qua thanh toán.

Mã thanh toán chuẩn sẽ bao gồm mã QR và STK động, thay đổi liên tục theo từng mã vé được đặt.

Hệ thống sẽ luôn tự động xác nhận khi khách thanh toán thành công.

Lưu ý: “Tên tài khoản” mặc định luôn là Long Vân Limousine.

Leave a Reply